in Uncategorized

Три езика

Първи клас, първи ден на втори срок:

– Мамо, днес програмата ни е много тежка! Имаме три езика!

– Така ли? Кои?

– Български, математика и английски.

– Математиката не е език.

– Уф, да де, ама пак е тежко. Защо трябва да учим български, като го знаем?!

Write a Comment

Comment